Next

Πρωτοσέλιδο ΕΞΠΡΕΣ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16/12/2012

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 14-12-2012

-0,32%

857,05 μον.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΞΠΡΕΣ - Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

Ετος 51ο - Αριθμός φύλλου 14.843 - Τιμή € 1,30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Φορολογική πίεση για δήλωση υψηλότερων κερδών
Κίνητρο για τις μεγάλες εταιρίες η μείωση στο 10% του συντελεστή για τα μερίσματα
Σελ. 3

Επιμονή στο
φθηνό χρήμα
από τη Fed
«ΚΛΕΙΔΙ» της ανάκαμψης
θεωρεί η Κεντρική Τράπεζα
των ΗΠΑ την καθήλωση της
ανεργίας στο 6,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Η μεγαλύτερη οικονομία της
υφηλίου πλήττεται από το
υψηλό ποσοστό ανέργων της
τάξης του 7,7%. Η Κεντρική
Τράπεζα θα επιμείνει στην τακτική της περιόδου του 1992,
όταν παρείχε αφειδώς «φθηνό
χρήμα» για να οδηγηθεί στην
ανάπτυξη στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας.
u Σελ. 9

Θέσεις

Ασύμφορος
δανεισμός
Το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου παραμένει
εξαιρετικά υψηλό και σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Πρόκειται για ένα σημαντικό
και σύνθετο πρόβλημα, για
το οποίο πρέπει να βρεθεί
λύση, όσο και εάν αυτή είναι
δύσκολη.
Σελ. 2

«Μάχη» με
το χρόνο από
τις τράπεζες
«ΜΑΧΗ με το χρόνο» θα
δώσουν οι διοικήσεις των
ελληνικών τραπεζών το επόμενο τετράμηνο, προκειμένου να εναρμονιστούν με το
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα
της ανακεφαλαιοποίησης.
Συνολικά οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες θα χρειαστούν
περί τα 27 δισ. ευρώ, ενώ ο
τελικός λογαριασμός θα
ανακοινωθεί μέχρι το τέλος
του έτους από την Τράπεζα
της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει τις επιπτώσεις
από το PSI Plus, την επαναγορά και τον έλεγχο της
BlackRock στα δανειακά
χαρτοφυλάκια.
u Σελ. 5

Με παρέμβαση της Γερμανίας οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταθέτουν χρονικά τις κρίσιμες αλλαγές

Χαλαρή άμυνα από την ΕΕ
ενάντια στην κρίση χρέους
ΣΕ «αχαρτογράφητα νερά» εκλογές για την καγκελαρία,
θα πλέει η Ευρώπη έως τον το Σεπτέμβριο του 2013.
Ιούνιο του 2013. Με την κα- Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊταλυτική παρέμβακή Ένωση διαθέση της Γερμανίας
τει λιγοστά όπλα
στην τελευταία σύστη φαρέτρα της
Εντείνεται
νοδο κορυφής του
για την αντιμετώη ανησυχία
2012 οι ηγέτες
πιση της κρίσης
για την Ιταλία χρέους. Το οικοτων «27» υιοθέτησαν τακτική «χανομικό και το πολαρής άμυνας» κατά της φαι- λιτικό περιβάλλον επιβαρύνόμενης όξυνσης της κρίσης νονται περισσότερο από τα
χρέους το επόμενο έτος, με- άλυτα προβλήματα των οιταθέτοντας στο εγγύς μέλλον κονομιών της Ιταλίας και της
θεμελιώδη ζητήματα των με- Ισπανίας. Η αποσταθεροταρρυθμίσεων, όπως η συ- ποίηση μιας εκ των δύο –καγκρότηση του ταμείου αλλη- τά κύριο λόγο της ιταλικής
λεγγύης και η λειτουργία του οικονομίας, μια και η χώρα
ευρωπαϊκού μηχανισμού εκ- οδεύει προς έκτακτες εκλοκαθάρισης των προβληματι- γές– δημιουργεί ένα εκρηκτικών τραπεζών.
κό σκηνικό στη Γηραιά
Ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρ- Ήπειρο με την έλευση του
μαν Βαν Ρομπάι θα συνθέ- 2013. Εύστοχα η Άγκελα
σει νέα πρόταση συγκερα- Μέρκελ παρατηρεί ότι «η
σμού των απόψεων με ορί- διαδικασία προσαρμογής
ζοντα τον Ιούνιο του 2013. την οποία πρέπει να περάΤο Βερολίνο εμμένει στις θέ- σουμε είναι πολύ δύσκολη
σεις του, που δεν πρόκειται και επώδυνη».
u Σελ. 9
να μεταβληθούν μέχρι τις

Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

Ανατροπή της σχέσης
πληθωρισμού-ανεργίας

Σελ. 7

Πολιτική διαχείριση… της δόσης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. Σαμαράς, σε συνεργασία με τους Ευ. Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη,
σχεδιάζει πλέον την πολιτική διαχείριση της «επόμενης ημέρας», μετά την έγκριση
εκταμίευσης ποσού 49,1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Eurogroup. Στο Μέγαρο
Μαξίμου γνωρίζουν πως η θετική εξέλιξη στο Eurogroup δεν ισοδυναμεί με αυτόματη αλλαγή
του κλίματος στο εσωτερικό, καθώς η πραγματική οικονομία «βαλτώνει» στην ύφεση και την
ανεργία, ενώ δεν παραγνωρίζουν τις δημοσκοπήσεις, που δίνουν προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ
u Σελ. 3
και τον Αλ. Τσίπρα.

Απώλειες 5 δισ. από την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των εισφορών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνθήκες «ασφυξίας» στα ταμεία το 2013
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θεωρείται βέΜΕ ταμειακή ασφυξία θα ξεκινήσει το 2013 για
βαιο ότι τα ταμεία δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλτα ασφαλιστικά ταμεία, με «καταλύτη» τις απώλειες
Μείωση
από την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των εσόεπιδότησης θουν στις υποχρεώσεις τους το 2013, καθώς η κρατική επιχορήγηση είναι μειωμένη κατά 3 δισ.
δων από τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω των ευέκατά 3 δισ.
ευρώ σε σχέση με το 2012.
λικτων μορφών απασχόλησης, που με τα υπάρχοντα
Την ίδια στιγμή πολλαπλασιάζονται οι οφειλές
δεδομένα υπολογίζονται σε 5 δισ. ευρώ. Οι απώλειες
αυτές αντισταθμίζουν την εξοικονόμηση πόρων από τις πε- των ασφαλιστικών ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες φτάρικοπές σε συντάξεις και επιδόματα που θα υλοποιηθούν το νουν τα 4 δισ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι οφειλές σε
2013 με βάση τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου φαρμακεία, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, αγγίζουν τα 6
δημοσιονομικής στρατηγικής.
δισ. ευρώ έως το τέλος του 2012.
u Σελ. 4

BARRON’S

10 μετοχές που υπόσχονται
υψηλές αποδόσεις το 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σελ. 8

Βαρόμετρο για τον Γ. Δείκτη
η στήριξη στις 845 μονάδες

Σελ. 14

Δημ. Παπαδημητρίου
Πρόεδρος του Levy
Economics Institute

Οι περικοπές
των 13,5 δισ.
θα επιφέρουν
μείωση 11% του
ελληνικού ΑΕΠ
Σελ. 10-11