Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:

Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
AP.YMOY 1402
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
APINO Y
Διαγωνισμός για την αποπεράτωση | |
του φράγματος Ιασίου
Νέο "καμπανάκι» στο δήμο
Μαρωνείας . Σαπών από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος
ανάδαξη αναδόχου ακτέλεσης του Yn0έργου piepar
στους
B' 9am-npour|λογισμα, 999 758,06 ευρώ
deopice n.A) , Προχευα η napupipaa Ανατολ.
κής Μακεδονίας θραης.
σες nou έ En av κα αφορουν κυϊως τα υδρα
λκα του έργου, ώστε ατο να ολοκληρωθεί
n4papauw τους στους δοοούς Xprec
τωση των εργασιών οτο 9ράμα κι Υνεται
μετά την έ Ττώση του εργολάβου που αχε
αναλάβει την an0περάτωση του έργου, υις
α αθάριστη tram 31.000 στραμμ raw ενώ σε
δεύτερη φάση ηαρδευαμΕΜΟΤαση θα έφθαΕ
τα 62.000 Τρέ4ατα
σ μυνα με τον ν. 45192018 υποχρεούντα
μεχα τις 15 Mdu 2018 να οροθετήσουν τα
OMOTampyp4μτα των Δήυν τους στους
Ενώ ολοκληρώνεται το δικτυο άρδευσης, την
επαναλειτουργία της γεώτρησης αναμένουν
οι καπνοπαραγωγοί Του Εβρένου
Έμησημ το νομο 3888/2010 opotto
Ano ην δια umpedia τυχόν
λης του Δήμου (η p 2p apepou 23).
του ΝοΑμε ες λυσεις
απαιτουν οι αγροτες του
ιμέρου και της Ξυλαγανής
σες και πρακτικ
umpeauav τους ώστε να aspaNow τα μέΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Πωλείται κοπριά
To mpoa nuanou napgével υστόσο tia t) ka- δος.udtepaan"ς
adtpopéς nou6xa unootein
pul tot 201 ank μ u uto a u
mata raer ae
τη γρηδιο ρα
Κοσκηισμένη
1 ΕΥΡΩ Ο ΣΑΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΩΝ
E NANTI ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΣΑΠΩΝ
Extu.payudtuw eiva β4a0d" anateltaer
THA 6339356107
nap4pam;nou
ovl Τηλέφωνο και φαξ 2532021200
anotaegaties
HAEKTPONDIKA EXEMA
Κινητό: 697784420
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Anoecid (NEA)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΣΑΠ
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ
σιον aypotn
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69 300 ΣΑΠΕΣ
EN ANTi ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
μέρα πρωί-dyoycupa
Τηλ: 2532 1 10063-κιν. 6977