Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:

Recognized text:
Μακεδονικά
κάθε φορά που ελπίζω
απελπίζομαι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 . αρ. φύλλου 1843 (23) . έτος 38ο, ΤΙΜΗ: 0,50 cupé
νωσης Ημαθίας ΚΚ γτο Των τρ μαθητών/τριών τη νέ, ay p στική για ΜΕΤ ΜΕ ΕΥΚΑματικά
στο πιο βαθύ σκοτάδι
ΕΓΑΛΕΣΕΥΚΑΙΡΊ
πωλούν τα..
Ενώ η aspola στάση της apoqY0όμενης κυβέρνη.
οχήματα κα
αποτελούσε Τουλάχιστον qtmo την R0rpoonj
καταστροφικών-y a την πατρίδα μας. Euurtuv στο
το ανακοίνωσε ο δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο
εση το κουμπωμα
ομετριοπα αστερη τρομετα ατρης Ρητο κήετη'
δ, από μόνη της ήταν αργητικό reyoros (κάθε άλλο),
συνοδρίαση του δημοτικού
στο κο μηυμα
οο στην
μικρής οχλησης και
μόνο tu oe map ou. xaT Υώντο
outvoSRE μα ασμένως RO TIKOS μας κόσμος,
va κλείσουν άρον-άρον το
αρνούμενη να μ
σ'qv oeaia, που ήταν ο aarportτην ονομασία τον σκοποανσό κρα TnNOORtp(λάμβαναν
ανοικτό κέντρο εμπορίου
toexodunupan
μέχρι τη Σκιδρα.
Eyvaria οδό έχει συμβο ο
voomtu
"p omoloy μο
όλες τους. αράδικτο Απαράδοτες ως ρος την NOS.
νή λοΤτι την iotop.κή αλήθεια κα. Τις επι@cpiec roo
λαού μας (που ποιρά την παρακμιακή έως
00 kan yo'
ομεντηκε νο χρημα-οδοτήσο
ν αγορα της Ναουσας
τοο κατάστασπαρ τηρεί αρμη κοκήμένα ταυυστικά
Οκ. Κουστη
ανηούματα. Οικ έδειξαν τ υψηλά ποσοστά με τα
της ωνης οι
δεν'ατικής οστερίας.soo αν δεν kxpenx-vnoKpm
σύλληψη για κατοχή κάνναβης
μα "Μακεδονία. (σκέτο, χωρίς ovvemxipobope.
γείτονος, Επίσης όχιόοο απαράδεκτες oétt για τους
εντελώς β.pcok, όσο παρίμενε δεδομένο όπ τίΝΟΤΕ
touc).
μκ καλό μάτι τ
mhotK owChtnoav ο δήμαρχος κ. Νίκος Κουτσο ιάννης και
καμία αλλαγή στο ννν ονοματικό στάτους του κρατr Αργύριος Κ. Τζαμάλης
||κυ νσταντένος Αταματόπουλο, MD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
MD, PhD, MA, FEBO
ακριβώς το αντίθετο: tva ccprepo moArmo σύστημα
ΜΠΑΑΤΑΤΖΊΔΟΧΡΜΑΡΟΔ
AOriΣΤΙΚΕΣ , ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Κάθε Τετάρτη απόγευμα ο
στο υατρΕίο του στη Νάουοζ
ρου πρα,ματικοΟ λόγου να μετατρέψει μια δονητική
στην ΟΝοία ζούμε, ούτε
694 20 60 467
τον σεβασμό που 4χουν spos την κοινή Υνώμ, και τη
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
A. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 23320-20330 & 6939-794630
o.olmKol Tayoi riK πατρίδας μας,