Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Goal News:
Website

Recognized text:
» ΠΑΠΑθΣΠΑΠΡΠΥ: ΑΠΠ ΜΗ ΑΠΗΗΑΪΗΠ ΣΤΗΗ 'ΠΡΥ0Η ΤΗΣ ΕΥΡΠΠΗΣ
» Η ΒΑΝΑ Β|0ΗΗΧΑΗ|Α ΤΟΥ ΕΑΑΗΗ|ΗΠΥ ΗΠΑΣΗΠ Φ Φ
ωνννν.εοηττσοοο|.9τ < .= Π ΒΑΣ|ΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΗΠ0ΠΠΥΑΠΣ ΠΑ' Π Σ|ΠΡΣΠΣ ΠΑΠΑ" 'ΑΗΗΗΣ
τι η( Υ ΜΑΝΗ ΠΑ ΤΠΗ ΑΜΠ ΤΗΣ ΕΠΗ'ΗΗΣ ΠΠ ΣΥΡΠΠΑΪΗΠ
_ . > _ «Ο Ν Ε | Ρο ΖΟΥΝ Ε,
 :ρ Η! _
¦ έ έ _ ο Ύ Μ ι-ι ΜΑ: =νι·ι ΝΑτε»
το "Μ
. _ :τι - ·
ΠΠ ΙΟΥ ΑΗΑΣΤΑΣ|ΠΗ!Α ΠΑ... ΚΑΘΑΡΗΣ' ΙΜΣ ΒΕλ|'ΠΥΣ
α Ύ Μ·Τ%7 φωτ “ Ύ' ψ“·
ΠΑ' ΗΑ-ΠΑΡΕ| Π ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΙΗΗ_ΠΕ_ΠΗΡΣΗ
ο _ .ΣΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ ΤΟΥ ΣΣ^""|0"ΣΠ"
' Σημερα η καθοριστική εηαφη του Σ
με την Πορτο για τον 6ανεισμο του
στον Ολυμηιακο ' Εηαοε5
για τον στοηερ. με Μηαλαντα
και Μορενο σε Πρώτο ηλανο
' Ντεμηουτο Φινμηογκασον
στο σημερινα (8 μμ.. ΜΙ)
φιλικο μετη Σιβοσησρ
ΕΗΪΠΣ ΗΠΥΠΠΗ|ΠΥ
Μέσω του Γιαννη Βρέντζου
ο Ολυμπιακὁε διεμηνυσε ότι Σ _
δεν θελει να είναι στο Στοιχημα 
ΡΟΝΤΡιΓκΕΣ
· Υσογρσφει ο 25κρον05 εετρεμ
σου «πατησε» θεσσαλονίκη
' Σε ανοικτη γραμμη με τη Ριέκσ
και για τον 26κρονο αμυντικό
ιΜιιτ·τ @
Με ΣτοιτΣΕΦ ε γ  _ ω ο ο _ .
τ“δεωμΜωΜωωω“ 53. Ϊ α 7 ιιρ_οιιονητη5 τοἶ:τργιφμλλιου» ωστε; στοτἶεντεκα μαυρο ειιιχειρησουν να βγαλουν
του ζ8κρονουΣερβ0υ μεσου μετα _ Δ, Ζ “ εε οσο τη!μεση του5 γητιεὁουκου5 ' Ε6ειξε ξανα τονῦΤριανταφυλλοηουλο Παρτενερ του Ταυλαρι6η
το«οχι»τΠ5Σ090ν€Β0ΜνΠ9ΜσΠ ε “Ή ' τι· “ τ Θστα μετοηισθεν και του5 κουτροιπιηη. Λαγο¦Ζεκα ω5 τριαὁα στον αεονσ ' Λουντ:γ<Δειξαμε χαρακτηρα
· .· ε. . ¦ ;η,_ .ω·|Μ-~, ι
γ“ΠιΠ°γΜ και θα τιροκριΘουμε» ' «Οχι» στην Γκενκ και στην Προταση μετα εμψυχσ ανταλλαγματα για τον Καρελη
 ΜΜ“ψ
«ΜΠΑΣ'ΜΟ» ΠΑ
ΚΟΥΤΣ'ΑΝ|κΟγ^Η
Ηρούση στον Ελληνα μεσοεηιθετικὁ
για να μετακομίσει στο «Βικελί6η5»
τη· @ 7 γ
Τ Η Ν Π ρ ΟΔΟ Σ Ε ' ΜΜΜ εναλλακτικουωιατικου αλο και η Χρησιμοηἱ ποιών σε θέσω η δεν τοσο ταιριαζζιζουν Η έ
Το Ο Η Λο Τ Η Σ να γεννούν ζητήματα Π Με ηρεμία και χαμηλουε τόνουε η διαχειριση του πεμηουρ ' 4·6 εβδομαδα εποε ο κοιταω
Η άμυνα δεν λεπ0ὐηνΜ€ και η Εθνικη ΞΕλἱ Πλατέλλα8= «Νο τουε σντσμείψω Ανακογλου= το κόσμοε περιμένει
ν τι: κλ1ικττοτιον
Γ“ν°'κὡν “Με με 9'6 °Πὁ ΙΜ 'ΜΗ "Σα ε τι8 ε ανίσειε ου» η ο οδο να είναι ολα»
στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Ί”Ε Η μφ Η Η ψ
Με Μπι" Η”ΞΚΑ'ΚΛΕ|ΝΕ| ΝΠ0Υ0ΜΝ0πΚΑ|ΜΛ0¦ ΕΝΑΣ 
'- σκακι Μουτ ΟΧΔ" ΑΜΠ" "ΗΜΕΡΑ @Φ ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα