Επόμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Πολιτεία:
Website


Recognized text:
:@ΠΟΔΙ201AN Aga
25" Μαρτίου
τηλ: 23510 46196
Τιμή Φύλλου : 1 ευρώ
Kato, φυλλο 2834 Τρίτη 19 Σεπτεμ
Παράθυρο για έξοδο από το μνημόνιο αφήνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ
Καλές οι πιθανότητες για την Ελλάδα
Οι πιθανότητες που δίνει ο επικεφαλής του ESN, «ενεργοποιούν» τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης η οποία «τρέχει» ήδη
για Την Τρίτη αξιολόγηση
Σελ. 5
Επιστολή Του Κ. Κουκοδήμου στον
Υπουργό Παιδείας για το Δημοτικό
Σχολείο Καταλωνίων
Το θεσμό των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΧ.) παρουσίασαν
βουλευτές Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ
Ο υποβιβασαναστάτωσ
«Τομή» στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Αναβαθμισμένες υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
φιλοδοξεί να παρέχουν οι Τοπικές
Μονάδες Υγείας (ΤοΜ.Υ.) που
καθιερώνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας
μια «τομή» στο χώρο,ης υγείας, η
οποία πάντως θα κριθεί εκ του
Σελ.3
Αντιδρούν στην κατεδάφιση της
προβλήτας φορείς της Παραλίας
| αποτελέσματος καικυρίως από την
θεση που θα δείξει και η ίδια να την
υσαρεστη
Σελ.61 στελεχώσει κανατην στηρίξει.
Σελ.4
ΑΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
φ0οντιστήΟια Μ.Ε.
ΙΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
χολή Μηαλέτου
Μέσα στον κύκλο του χορού
και μέσα στον κύκλο της χρονιάς
Βαση /
a | | | "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"
wawawala Aus
-Παραδοσιακών χορών
-Admv και Ευρυ παϊκών χορών
. Παιδικής Χορωδίας
Av0p Πιστικών Σπουδών
"ΟΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
and το κράτο
Οι εγγραφές άρχισαν!
Πολιτικών & η ιδινωνικών ΕΠου ών
του ΑΕΚ στην ο ό Kownnpoirou 7p
Τηλ. 23510 33226
Αευτέρα étngIlaporaocevic 18:00-20:00 KonEdppato: 10:00-12:00.
.ii[] θειικη ΚΕιευθυνση 1ος 000φος 23510 46196
ι θε (ioni i Kil Κατευθυνση 2ος 00000 23511 81085
M. Αλες άνδρα, 53
Tnd. 2351028661
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Θετικών Σπουδών
Οικονομίας & Πληροφορικής
Π. Βαρδάκα 12, Κατερίνη 60100 Τηλ 235102516

Τελευταία νέα από την εφημερίδα