Πρωτοσέλιδο Πολιτεία:
Website









Recognized text:
:@ΠΟΔΙ201AM ga
25ης Μαρτίου 1
τηλ: 23510 46196
Τιμή Φύλλου : 1 ευρώ
εκατο
2836 Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017
Μήνυμα του Αλ. Τσίπρα για τα 2 χρόνια της «Δεύτερης
φοράς αριστερά»
Τον απολογισμό της διοίκησης
του, έκανε ο Διοικητής του
Νοσοκομείου Κατερίνης
Βλέπει στεριά :
Αποκαταστήθηκε
η έξωθεν καλή
Παίρνουμε ανάσες και βλέπουμε καθαρά τη στεριά. Είναι κοντά μας» Τονίζει, μεταξύ
άλλων, ο πρ υθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του με αφορμή τη
συμπλήρωση δύο ετών από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
Σελ. 5
Κατά του Δημοτικού συμβουλίου
στρέφεται η ΠΟΕ-ΟΤΑ
για την προσφυγή στο Σ.Τ.Ε.
Η Γνωσούλα Χαϊλατζίδου
για τους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου Κατερίνης:
Ο Ανέστης Μυστρίδης, συμπλήρωσε έναν
«Εχθρική πράξη
γιατους εργαζόμενους»
«I ΙΑηρης αοαφανεια | χρόνο στη διοίκηση του Νοσοκομείου και με
και δεκάδες παιδιά
εκτός»
αυτήν την αφορμή αναφέρθηκε στους
πραγματοποιήθηκαν, αλλά και το σχεδιασμό
της επόμενης διετίας.
Σελ. 4
Σελ. 6
Σελ.3
ΑΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
: Φοοντιστήρια Μ.Ε.
χολή Μηαλέτου
ΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΦΟΥΛΑΖΑΛΑΣΙΔΟΥ
Μέσα στον κύκλο του χορού
και μέσα στον κύκλο της χρονιάς
Βαση /
"ΟΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ"
"ΟΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
-Παραδοσιακών χορών
. Λάτιν και Ευρωπαϊκών χορών
, Παιδικής Χορωδίας
Οι εγγραφές άρχισαν!
M. Αλες άνδρα, 53
Tnd. 2351028661
TitIBEII KII Κοι ευθυνση 1ος 000005 23510 46196
του ΑΕΚ στην ο ό Kownnpoirou 7p
Τηλ. 23510 33226
Δευτέρα étngIlaporaocewic 18:00-20:00 Kon Σά βατο: 10:00-12:00.
θεώρη 11 κη KnICUBuvon 2ος 0004ος 23511 81085
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Θετικών Σπουδών
Οικονομίας & Πληροφορικής
Π. Βαρδάκα 12, Κατερίνη 60100 Τηλ 235102516

Τελευταία νέα από την εφημερίδα