Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Website

Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
946 19
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΤΟΣΙΔΡΥΣ HE 886
Ομάδα με τα όλα της
σε μια στιγμή
Epure ξαφνικά and in
στο Πρωτο τεστ
Eibav trw navaxaixa oto φιλικο pc tov ΟΦΗ και
Δεν θα νλιτώσουν
ούτε οι συνεπείς
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ
ΥΠΟΠΤΟΥ ΓΙΑ
ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ
ANO ADO
ένα εκατ.
Ελληνες
απειλούνται να
χάσουνόλα τα
διαρκείς
απλώς επιτείνουν
την αγωνία και
Spa, ENOAAuton naappi.
οο n Kukenoa otvopuana.
onlox opolar, Mnap
ευεργετηματα
Παρατείνουν
της ρύθμισης
τοαδιέξοδο
oppoooooo onedio.,sa.
«Είναι επιλήσμων της ιστορίας»
Προσιοούνταν
ric ενοικιάστριες
"ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΕΝ
ΑΜΟΙΒΗΤΟΥΝΤΑΙ Η
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ«Τα Νέα» Πέρασαν στην ιστορία
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ
Τι θα γίνει με
το κτίριο του λιμένα
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «n»
ΑΣΗΚΟΤΟΣ Ο
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΤΑΜΕ
3.500 ΤΟΝΟΥΣ
ΑΠΟΤΣΊΓΑΡΑ
Η Ελληνικη Avt.RapKMΟύτε μετά
θάνατον
ησυχασε
Maadopbapondano
ibov btxovsol nokup@rionn
econ xuooic Trw ονογνώρ.on