Πρωτοσέλιδο Πρώτη:
Website

Recognized text:
ΦΥΛΛΟΥ: 45 5 0
news.gr
Πρώτοι στην επιλογή
τωνΗλείων καθημερινά
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
www.protin ews gr
ΜΑΣΤΙΓΑ Η ΕΠΑΙΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Το πρόβλημα
ΑΓΝΩΣΤΟ
με βάρκα την ελπίδα
διαιωνίζεται
παρά τις αθρόες
συλλήψεις.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Βουλευτές
Στις καλένδες και ο οδικός
και Δήμαρχοι της Ηλείας να ζητήσουν άξονας Αρχαία Ολυμπία-Το
INSTA...GOSSIP
ενημέρωση για τη πορεία του έργου
ΠΡΟΕΔΡΕ
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑrΑ
ΚΥΛΛΗΝΗ
ΕΝΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ
Ο δικός μας
«Πρόεδρος» του
Star Academy!
ΣΕΛ. 4-5
ΣΕΑ 13
ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
KONICA MINOLTA
KONICA MINOL
BIZ HUB 185
Με 2 Μπουκάλια original toner
των 11.000 σελίδων το καθένα)
Και n Ηλεία στη λίστα με τις φονικότερες
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙο δασικές πυρκαγιές στον κόσμο
αΜΕΡΕΑΝΤΛΗΣEΙΣΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΝ
ΣΕΛ. 11
P.0εραoυ 113 Πόροδος FORUM, Πύργος-Τηλ. 2821 040 130