Πρωτοσέλιδο Χτύπος:

Recognized text:
Παρέµβαση στον ∆ήµαρχο Νέας Ιωνίας από τον Π. Μανούρη.

27 05

«Φρεσκάρισµα»

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.05.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1004
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Συντάξεις2019
πόσαχάνουµε
Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σοκκαιδέος

1+
1

Αναλυτικά
παραδείγµατα για όλους
τους συνταξιούχους.

1

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ

2290€

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
“ΒΙΚΤΩΡΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

Τελειώνει
ηΕλλάδαπουξέραµε

Τι ανατροπές
έρχονται στα οικογενειακά
επιδόµατα.

ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ

1740

ΡΟΛΟΓΙΑ TISSOT

2

Ποιες είναι
οι απώλειες στις
επικουρικές.
ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

3000

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
€
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

Σελίδα 3

«Σε τραγική κατάσταση το γήπεδο
µπάσκετ στο 3ο Γυµνάσιο – 6ο Λύκειο»

Σελίδα 18

Το πρώτο Κέντρο Εκπαίδευσης
Σκύλων Οδηγών Τυφλών σε
πανελλαδικό επίπεδο στο Περιστέρι

Αλήθεια ή
φούσκα τα
αντίµετρα.

Σελίδες

6,7

•Πότε βλέπουν ανασχηµατισµό βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
•Τι θα επιδιώξει ο Τσίπρας µε τις αλλαγές στην κυβέρνηση.
•Όσα λέγονται στο παρασκήνιο για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.
•Ποια στελέχη έχουν ανεβασµένες «µετοχές» στο Μαξίµου.

ΌλαγιαόλαοΤσίπρας

Σελίδα 5

ΜεσύµµαχοτοΝότο
παίζειτα«ρέστα»του
στηµητέρατωνµαχών
•Ορόσηµο το Eurogroup της
15ης Ιουνίου. •Οι νέες πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού.
•Φόβοι για νέο τετράµηνο αβεβαιότητας. •Τι θα γίνει µε την
ποσοτική χαλάρωση.

Πυλώναςπαιδείαςγιατα
παιδιάµεειδικέςανάγκες
τοΗράκλειοΑττικής

Σελίδα 8

Και επίσηµα το νέο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου
Αττικής παραδόθηκε στους καθηγητές και τα
παιδιά όλης της
Αττικής.

250€ «Μετακοµίζει»προςτη

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

AΠΟ ΜΙΑ
∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Ποιοιυπουργοί
καιγιατίβλέπουν
«πόρτα»εξόδου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
KRIDERA OPTICS

Κάθε εβδοµάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ µονο 4€ KOYΠΟΝΙ σελ.32

Σελίδα 3

θάλασσαηπαραλιακή!
Αλλάζουν τα πάντα στον φαληρικό όρµο

Σελίδα 12