Πρωτοσέλιδο Φως:

Recognized text:
ΔΕΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΟ!