Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:

Recognized text:
Αύξηση 11% στις πωλήσεις αυτοκινήτων
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email pan1983@otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 12/01/2017
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 25
Αρ Φύλλο
Οι ωφελούμενοι και τα χρονοδιαγράμματα
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Επτά συν δύο προγράμματα απασχόλησης
Βορείου Ελλάδος
στην πλειοψηφία τους μέσω του ΟΑΕΔ
Ετοιμες είναι οι τράπεζες να προχωρήσουν
Καταγγελία
Ερχεται «βροχη»
από καταγγελίες δανείων
Ετοιμες είναι οι τράπεζες να προχωρήσουν στην Καταγγελια μεγάλων κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.
Εγινε το «ξεσκαρτάρισμα» των υποθέσεων και
εντοπίστηκαν αυτές όπου δεν φαίνονται περιθώρια
συνεννόησης με τους βασικούς μετόχους,
Αυστηρό
μέτρα με
ESM: Τέλη του μήνα και επισημα
την καταγγελία ανεoκήwσυμ
Ις συστημικές τράπεζες προς τους
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
ις,η επιχερηση των
λάβα δάνεα εκατοντάδων
αύξησε ήδη τον στόχο για τη μακροπρόθετομμυρίυν ευρω, που σε πολλές
Στα τέλη του μήνα περιμένει και επισημα ο
σμη χρηματοδότησή του το 2017 κατά 14%
περπioες δεν εΕπηρετούνται
ESM το «πράσινο φως» για να προχωρήσει προκειμένου να καλύψει τις έξτρα ανάγκες
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό ρευστότητας που π
ροκύπτουν από τη διαδ
κασία. Οπως είπε, ο στόχος μακροπρόθεσμης
χρέος, όπως δήλωσε το μέλος του ΔΣ Kalin
στο D
χρηματοδότησης
εκτίμηση η οποία μπορεί να αλλάξει κατά τη
διάρκεια της χρονιάς.
Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, το Ταμείο
Νου- σημαίνοντας τις αρν- σμός στην Ελλάδα
οδηγήσει
ρχης μετωπίζει σοβαελληνικών μαρ
Πολmκής της Νέας
ρά προβληματα την
ελληνικές
θα μούσα
Δημοκρατίας, Βου- ισμό
ιετία, μαρίνες, που κατα- θαλάσσιο το
ενδεχόμενη
αφού η
φού λατουργεί ως
λευτής ΛασBio
Χαμηλές
Π.Α. στο 24% στις πληρότητες.
Τέλους
Η πιθανή αύξηση
κίνητρο για την
Αναψυχής
Τομεάρχη
Ημερόπλοιων
ινών, η
επαναφορά Τέλους Πλoi
ροσέλκυση σκαφών
Τουρι
βουλευτής
περιλαμβάνεται
στην Ελλάδα
ψυχής
Εκτός αγοράς οδοντο
πό κατάθεση φόρο
νομοσχέδ
βάνεται σε υπό κατά- τών ή
Μάνος
σύνολο των ελεύθερων
ψυχής αλλά
μοσχέδ
ελληνικές
την ακόλοΒουλή ερώτηση
επαγγελματιών μηχανικών
ποδέκτες τέσσερις
θη δήλωση
«Ο θαλάσσιος
ροβλή
σότερο την ανταγ